Αναβολή του μαθήματος “Μαθηματικός Προγραμματισμός”

Το μάθημα «Μαθηματικός Προγραμματισμός” της Πέμπτης 13/2/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του με νέα ανακοίνωση.

Οι διδάσκοντες

Χ. Μπράτσας

Β. Καραγιάννης