Αναβολή του μαθήματος “ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ” της Παρασκευής 31-5-2019 και αναπλήρωση

Το μάθημα “Στοχαστικές Στρατηγικές” της Παρασκευής 31/5/2019, 17:00-20:00 στην Δ21 δεν θα διεξαχθεί.
Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωσή του την Παρασκευή 7/6/2019, 17:00-20:00 στην Δ21.

Ο διδάσκων
Βασίλης Δημητρίου