Αναβολή του μαθήματος “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” την Παρασκευή 24/05

Την Παρασκευή 24/05 δε θα διεξαχθεί το μάθημα στη “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”.

Η διδάσκουσα

Αθ. Μπαχάρογλου