Αναβολή των εξετάσεων που έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη 4/2/2016

Αγαπητοί φοιτητές,

Με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της ΣΘΕ, οι εξετάσεις που έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη 4/2/2016, μετατίθενται την Δευτέρα 15/2/2016 λόγω των δυσκολιών μετακίνησης που θα προκύψουν από την Πανελλαδική απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Παρακαλούμε να μας συγχωρέσετε για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν από την απόφαση αυτή στον μέχρι τώρα προγραμματισμό σας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης