Αναβολή των μαθημάτων “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” και “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Το μάθημα “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” της Δευτέρας 18/11/2019  και το μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία”  της Πέμπτης 21/11/2019 αναβάλλονται λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο.

Από τη Γραμματεία