Αναβολή των μαθημάτων “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών”, “Αλγεβρικές Δομές Ι” και “Αλγεβρικές Δομές ΙΙ-Ασκήσεις”

Το μάθημα “Αλγεβρικές Δομές Ι” στις 24/5 και 31/5, καθώς και τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών” και “Αλγεβρικές Δομές ΙΙ-Ασκήσεις” στις 27/5 και 3/6 δεν θα διεξαχθούν λόγω εκλογών.
Ο διδάσκων
Πάρης Αλβανός