Αναβολή 2ης Προόδου στην Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι

Η δεύτερη πρόοδος στο μάθημα ΚΔΓ-Ι, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 12/1/2017 αναβάλλεται. Δείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μ Κάππος