ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω του μεγάλου αριθμού των δηλώσεων που έγιναν για την παρακολούθηση του εργαστηρίου στατιστικής και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών με τον υπάρχον αριθμό τμημάτων, οι υπεύθυνοι του μαθήματος αποφάσισαν την αναβολή της δήλωσης τμήματος εργαστηρίου στατιστικής, προκειμένου να βρεθεί λύση διευθέτησης του προβλήματος.
Ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση. Η ημερομηνία δήλωσης τμήματος εργαστηρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Με εκτίμηση
Οι υπεύθυνοι του μαθήματος