ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ”

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες,

το σημερινό μάθημα Θεωρίας Ομάδων αναβάλλεται λόγω τεχνικού προβλήματος.

Ο Διδάσκων,

Αθανάσιος Πάπιστας