ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV, ΤΜΗΜΑ Β

Λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, δεν θα πραγματοποιηθεί το αυριανό μάθημα Λογισμού IV, τμήμα Β (1-3μμ, Δ31).

Ο διδάσκων
Αν. Καθηγητής, Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης