ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 18/12/2018

Ανακοινώνεται, ότι το μάθημα της Τρίτης 18/12/2018 της Κλασικής Διαφορικής Γεωμετρίας Ι – Τμημα Β δεν θα γίνει. Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Από τον Τομέα Γεωμετρίας