ΑΝΑΒΟΛΗ 2ης ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ”

Η 2η Πρόοδος στο μάθημα “Θεωρητική Μηχανική”, η οποία ήταν προγραμματισμένη για Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, αναβάλλεται για την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στο μάθημα στις 17-1-2017.

Η διδάσκουσα
Ευθυμία Μελετλίδου