Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

 

AnakETEPGiaSTmimatos