Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Δ/ντών των Τομέων του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις Δ/ντών των Τομέων του Τμήματος έχουν ανακηρυχθεί. Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αναφέρουν τα αποτελέσματα της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξής τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ανακηρύξεις διευθυντών τομέων