Ανακοίνωση για Αλγεβρικές Δομές ΙΙ

Ανακοίνωση για Αλγεβρικές Δομές ΙΙ

Την εβδομάδα 16.4.2019-18.4.19 τα Τμήματα Α και Β θα έχουν κοινές παραδόσεις
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη 12:00 – 14:00 Δ31
14:00 – 15:00 Αμφιθέατρο

Πέμπτη 11:00-12:00 Δ31

Οι διδάσκοντες
Χ. Χαραλάμπους
Χρ. Ψαρουδάκης