Ανακοίνωση για τα μαθήματα “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι” και “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

Στους φοιτητές του τμήματος 2Α του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι και του τμήματος 4Α του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ανακοινώνεται η παρακάτω αλλαγή αίθουσας:

Την Πέμπτη το μάθημα της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι, για τους φοιτητές του τμήματος 2Α, θα διδάσκεται στην αίθουσα Δ31, 9:00 – 11:00.

Την Πέμπτη το μάθημα της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, για τους φοιτητές του τμήματος 4Α, θα διάσκεται στην αίθουσα Δ11, 8:00 – 11:00.

Οι διδάσκοντες των δύο τμημάτων