Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ και ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την ενημέρωση των πρυτανικών αρχών, δεν συντρέχει προς το παρόν λόγος αναστολής των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Εντούτοις συνιστούμε σε όποια και όποιον εμφανίζει συμπτώματα κρυολογήματος  να μην προσέρχεται στο μάθημα μέχρι να αναρρώσει, ώστε να προληφθεί τυχόν περαιτέρω μετάδοση γρίπης κ.α. εποχιακών λοιμώξεων. Η απουσία δεν θα προσμετράται με ενημέρωση της φοιτήτριας/του φοιτητή προς το διδάσκοντα (προφορικά ή μέσω e-mail) εντός δέκα ημερών από την μέρα της απουσίας. Διευκρινίζεται ότι για την δικαιολόγηση της απουσίας δεν απαιτείται βεβαίωση ιατρού είτε νοσοκομείου. Θα αρκεί η ενημέρωση του διδάσκοντα από τη φοιτήτρια/το φοιτητή.

Οι διδάσκοντες