Ανακοίνωση για την διαδικασία καταχώρησης στοιχείων και κατάθεση δικαιολογητικών των δικαιούχων μετεγγραφής-αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ και ΑΕΑ για το ακαδ. έτος 2017-18

Παρακαλούνται όσοι από τους αιτούντες τη μετεγγραφή δικαιούνται, να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 16.4.2018 έως 23.4.2018 . Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης της Γραμματείας, 12-1.30μμ, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αναφέρονται στην εγκύκλιο που ακολουθεί). Επισυνάπτονται ηλεκτρονικά αρχεία όπως μας διαβιβάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορούν σε: α) Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων μετεγγραφής – αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ και ΑΕΑ για το ακαδ. έτος 2017-18, β) Εγκύκλιοι αριθμ. 55017/Ζ1/3-04-2018 και 41999/Ζ1/13-03-2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΩΓΚΨ4653ΠΣ-2Τ2
Υ.Α ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΕΛΦΩΝ 2017-2018_signed-6