Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ (Γλώσσα Fortran)”, περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Η εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ (Γλώσσα Fortran)“θα γίνει τη Δευτέρα 21/9/2020 και ώρες 15:15-17:15 μέσω quiz που θα ανοίξει στο μάθημα elearning: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ – Χατζηφωτεινού. Εκεί έχουν αναρτηθεί και οι σχετικές οδηγίες.
Όσοι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο παραπάνω μάθημα, θα πρέπει να στείλουν άμεσα email στο khad@math.auth.gr με τίτλο “Εγγραφή για εξέταση στη Γλώσσα Fortran” και αναλυτικά όλα τα στοιχεία τους, ώστε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.
Οι διδάσκοντες