Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Σεισμολογία”

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα “Σεισμολογία” να έρθουν σε επαφή με τον διδάσκοντα του μαθήματος Καθηγητή κ. Θ. Τσάπανο (tsapanos@geo.auth.gr) μέχρι τις 10/9/2020.

Από τη Γραμματεία