Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

Με βάση:

1) το ΦΕΚ που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή και αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

2) τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 380/7.11.2020) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) «

3)τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 383/10.11.2020) με θέμα: «Παροχή Πρόσθετων Διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.»

η Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Καθώς δεν υπάρχει πληθώρα Φορέων Υποδοχής που μπορεί να υποστηρίξει την Πρακτική Άσκηση με εξ αποστάσεως μεθόδους, αποφασίστηκε ότι, η Πρακτική Άσκηση που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Απρίλιο 2021, προς το παρόν δε θα γίνει. Η έναρξή της θα μετακυλισθεί σε επόμενους μήνες όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν .

Εφόσον επιτραπεί με νέο ΦΕΚ η Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., θα επικοινωνήσει πρώτα με τους φοιτητές που επιλέχθηκαν στην 1η περίοδο (Νοέμβριος 2020) προκειμένου να τους τοποθετήσει και εν συνεχεία θα βγάλει ανακοίνωση για αιτήσεις για τη 2η περίοδο.

Με εκτίμηση,

Έφη Γαβριηλίδου
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
Τηλ. 2310997067