Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στα μαθήματα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” και «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ  ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017
για το μάθημα  “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” 
και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

Οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2017 στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και με C++” και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού», για φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν (όχι φέτος), θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Η/Υ  την
Παρασκευή  17  Φεβρουαρίου 2017,  ώρα 10:00 – 13:00.
Οι φοιτητές μετέχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου με το Βιβλιάριο Σπουδών.
Στις εξετάσεις μετέχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες.

Οι διδάσκοντες

Ν. Καραμπετάκης    Γ. Ραχώνης    Π. Πορφυριάδης