Ανακοίνωση για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο του 9ου), οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ECTS από τα 240 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, δικαιούνται να εξετασθούν ΚΑΙ στα Υποχρεωτικά Μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων στα οποία δεν γίνεται επαναληπτικό μάθημα, εφόσον τα δηλώσουν ηλεκτρονικά.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών