Ανακοίνωση για τους μετεγγραφέντες φοιτητές (όχι από ενστάσεις!)

Ενημερώνουμε ότι, στους μετεγγραφέντες φοιτητές των οποίων η εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί,  έχουν δηλωθεί από τη Γραμματεία τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου “Λογισμός Ι”, “Γραμμική Άλγεβρα” και “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών” και καλούνται να προχωρήσουν στη δήλωση των αντίστοιχων συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eudoxus.gr .

Επίσης, καλούνται να επικοινωνήσουν με τα Τμήματα προέλευσής τους και να αιτηθούν τη Διαγραφή τους.

Από τη Γραμματεία