Ανακοίνωση για τους Υποψήφιους Πτυχιούχους του Τμήματος Μαθηματικών εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020-2021

Ανακοίνωση για τους Υποψήφιους Πτυχιούχους του Τμήματος Μαθηματικών εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020-2021:

Μετά την καταχώρηση των βαθμολογιών σας, την υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσής σας για τη λήψη πτυχίου και τον έλεγχο της Γραμματείας, οι ακόλουθοι αναφερόμενοι (με Α.Ε.Μ.) φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών έχετε ανακηρυχθεί Υποψήφιοι Πτυχιούχοι.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Υποψήφιοι πτυχιούχοι

εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020-2021

(Ολοκλήρωση ανακήρυξης Πτυχιούχων: 7 Απριλίου 2021)

Α.Ε.Μ. Αρχικά επωνύμου-ονόματος
15086 Α.Γ.
15995 Α.Α.
16357 Α.Χ.
16350 Α.Μ.
16245 Β.Σ.
15291 Β.Λ.Μ.
15385 Γ.Χ.
16400 Γ.Ν.
15654 Γ.Κ.
15404 Ζ.Γ.Ε.
16002 Ζ.Α.
16115 Ζ.Μ.Ν.
16087 Η.Χ.Κ.
15594 Ι.Θ.
15708 Κ.Λ.
14840 Κ.Α.
16028 Κ.Σ.Μ.
15195 Κ.Δ.
15599 Κ.Σ.
15576 Κ.Ι.
16063 Κ.Κ.
15767 Λ.Χ.
15784 Λ.Δ.
15853 Λ.Α.
15897 Λ.Π.Δ.
15579 Μ.Α.
16388 Μ.Σ.
15705 Μ.Χ.
16292 Μ.Δ.
15927 Μ.Θ.
15477 Ν.Ε.
16046 Ν.Α.
16031 Ν.Ι.
16308 Ο.Α.Μ.
14118 Π.Ε.
16358 Π.Π.
15946 Π.Ξ.
15312 Π.Δ.
15782 Ρ.Α.
15924 Σ.Ε.
16257 Σ.Α.
16418 Σ.Γ.
16088 Σ.Μ.
16275 Σ.Ε.Α.
16212 Τ.Κ.Α.
16428 Φ.Ι.
16091 Χ.Δ.
16240 Χ.Σ.
16041 Χ.Ν.

 

Στις 7 Απριλίου 2021 θα ανακηρυχθείτε Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών.

Σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, η παραλαβή των πιστοποιητικών δεν είναι εφικτό να γίνει από τον χώρο της Γραμματείας. Τα πιστοποιητικά των πτυχιούχων θα αποσταλούν από τη Γραμματεία, με απλό ταχυδρομείο, στις διευθύνσεις που έχετε δηλώσει στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση λήψης πτυχίου, από τις 07/04/2021 και έπειτα.

Από τη Γραμματεία, στους πτυχιούχους, χορηγούνται:

  • Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου
  • Μία (1) αναλυτική βαθμολογία
  • Παράρτημα Διπλώματος
  • Diploma Supplement (στα αγγλικά)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (σε όσους/όσες το δικαιούνται)
  • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (σε όσους/όσες το δικαιούνται)

(+ τα επιπλέον αντίγραφα για όποιον έχει αιτηθεί)

 

Σας συγχαίρουμε όλες και όλους για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος Μαθηματικών, που αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλατε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας και σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

Επικοινωνία: τηλ. 2310997920, -10, -30, info@math.auth.gr