Ανακοίνωση για το επαναληπτικό μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ”

Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν κοπεί από απουσίες  στο εργαστήριο και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να στείλουν e-mail στον κ. Π. Τζουνάκη (pj@math.auth.gr) το ΑΡΓΟΤΕΡΟ ως την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου ώρα 11:00 π.μ. με

Subject (Θέμα): “Ενδιαφέρομαι για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ”.

Το e-mail θα περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
Επώνυμο,Όνομα,email_address@math.auth.gr

Η ανακοίνωση δεν αφορά τις φοιτήτριες και φοιτητές του Β’ εξαμήνου από μετεγγραφή καθώς και από κατατακτήριες εξετάσεις, καθώς αυτοί θα τοποθετηθούν σε τμήματα με ευθύνη των διδασκόντων.

Όσες και όσοι έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο αλλά έχουν κοπεί στις εξετάσεις προσέρχονται μόνο στις εξετάσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική και η αναβολή της σε μεγαλύτερο εξάμηνο μπορεί να προκαλέσει επικαλύψεις με άλλα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου.

Από το Εργαστήριο