Ανακοίνωση για το μάθημα “ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ι”, Τμήμα 3Β

Για το μάθημα “ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ι” :
Τα μαθήματα της Δευτέρας 26/11 και της Τρίτης 27/11 ματαιώνονται. Οι αναπληρώσεις θα γίνουν ως εξής:
Τρίτη 4/12 ώρα 15:00-16:00, Τρίτη 11/12 ώρα 15:00-16:00 και Τρίτη 18/12 ώρα 15:00-16:00.
Συνεπώς, για τις τρεις αυτές εβδομάδες το μάθημα της Τρίτης θα είναι δίωρο.
Ο διδάσκων
Χ. Ψαρουδάκης