Ανακοίνωση για το μάθημα “Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (Πρακτική Άσκηση)”

Το μάθημα”Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (Πρακτική Άσκηση)”  θα γίνεται στην αίθουσα Μ1 του 3ου ορόφου της Σ.Θ.Ε. κάθε Δευτέρα, ώρα 15:00-18:00.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, στην αίθουσα Μ1 την Παρασκευή 14/2/2020 από 18:00-21:00.

Για την επιλογή του μαθήματος υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες αρκετές θέσεις για να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι 20 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης σε σχολεία μπορεί να γίνει σε 5 ημέρες έως τις 15 Μαίου 2020 (από 4 ώρες κάθε ημέρα) μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα και υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης κύριο Ανδρέα Πούλο.

Ο διδάσκων

Ανδρέας Πούλος