Ανακοίνωση για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ

Ανακοίνωση για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ

Υπενθυμίζουμε ότι:
1) Το μάθημα είναι υποχρεωτικό και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο. Δικαιολογούνται 3 το πολύ απουσίες για σοβαρούς λόγους.

2) Η ένταξη στα τμήματα του μαθήματος γίνεται ως εξής:
Στα τμήματα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου εντάσσονται όλες οι φοιτήτριες και  φοιτητές του 1ου εξαμήνου, ενώ στα επαναληπτικά τμήματα του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα οι  φοιτήτριες και φοιτητές του 2ου εξαμήνου εκ μεταγραφής και λοιπών ειδικών κατηγοριών.

3) Και στα δύο εξάμηνα, στις υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις εγγράφονται οι φοιτήτριες και φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που δεν  έχουν  παρακολουθήσει το εργαστήριο, με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από δήλωση ενδιαφέροντος. Η εν λόγω δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του εργαστηρίου Η/Υ (https://clab.math.auth.gr) κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι η μη παρακολούθηση του εργαστηρίου από πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές στο κανονικό τους εξάμηνο, χωρίς σοβαρό λόγο, αποτελεί δική τους ευθύνη και ενδέχεται να προκαλέσει την καθυστέρηση λήψης πτυχίου.

Οι διδάσκοντες