Ανακοίνωση για το μάθημα Θεωρητική Πληροφορική Ι

Την Παρασκευή 10/5/2019 θα γίνει αναπλήρωση των μαθημάτων της 26/3/2019 και τη Παρασκευή 17/5/2019 έκτακτο μάθημα, στην αίθουσα ΠΑΑ του Γεωλογικού, 1ος όροφος ΦΜΣ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Τμήμα 2Α, ώρα 15:00-17:00
Τμήμα 2Β, ώρα 17:00-19:00.

Ο διδάσκων
Γ. Ραχώνης