Ανακοίνωση για το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ GALOIS

Για το υπόλοιπο εξάμηνο το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ GALOIS θα γίνεται κάθε Τρίτη, αίθουσα Α, ώρες 15:00 – 18:00 (αντί για 16:00-19:00).
Ο διδάσκων
Κοφίνας Κωνσταντίνος