Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιθυμία να παρακολουθήσουν το μάθημα έχουν εκφράσει πάνω από 50 φοιτητές. Επειδή κατά τη διάρκεια του μαθήματος ορισμένες ασκήσεις θα λύνονται με τη βοήθεια Mathematica, οι διαλέξεις θα γίνονται στο Εργαστήριο Υπολογιστών. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων στην αίθουσα του εργαστηρίου είναι 36. Η σειρά προτεραιότητας που προκύπτει με βάση τον χρόνο συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας δήλωσης για το μάθημα, φαίνεται στην λίστα που επισυνάπτεται παρακάτω. Οι φοιτητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το μάθημα παρακαλούνται να διαβάσουν αυτή τη λίστα προσεκτικά και σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα να ενημερώσουν σχετικά τον διδάσκοντα.
Το πρώτο μάθημα θα γίνει 12 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, 9.00 με 12.00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υπολογιστών.
Διδάσκων  Παύλος Πορφυριάδης

 

GR (Responses)-ΑΕΜ