Ανακοίνωση για το μάθημα Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου

Το μάθημα “Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου” δεν θα γίνει την Τρίτη 27/2/2018. Το μάθημα που θα χαθεί θα αναπληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης