Ανακοίνωση για το μάθημα παιδαγωγικής κατάρτισης Π 1901 Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών…

Ανακοίνωση για το μάθημα παιδαγωγικής κατάρτισης Π 1901 Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που γίνονται δεκτοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται κάποια επιπλέον συνεννόηση με τον διδάσκοντα, ακόμη και αν προέρχονται από άλλο Τμήμα.

Το πρώτο όμως και σημαντικό βήμα είναι οι φοιτητές να κάνουν «αυτοεγγραφή» στο μάθημα (χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό τους), που στο elearning έχει κωδικό «EDLIT 151» ή Π 1901 με διδάσκοντα τον Κωνσταντίνο Μπίκο.

Δεν απαιτείται κάποιος ειδικός κωδικός.

Προσοχή! Πέρα από την εγγραφή στο elearning, ακόμη πιο σημαντική είναι η ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος, όταν οι γραμματείες των Τμημάτων βγάλουν  ανακοίνωση για τη δήλωση μαθημάτων. Μόνον έτσι τους πιστώνεται και επίσημα το μάθημα για το ΕΕ 2020/21.

Ο σύνδεσμος του zoom για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες στις ανακοινώσεις του elearning.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Μπίκος