Ανακοίνωση για το μάθημα “Πιθανότητες Ι”

Λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα, το μάθημα στις “Πιθανότητες Ι” της Παρασκευής 12/10 δεν θα πραγματοποιηθεί (και για τα δυο τμήματα). Το μάθημα αυτό μεταφέρεται για την επόμενη Τρίτη, με βάση το πρόγραμμα.

Ο διδάσκων,
Γ. Τσακλίδης