Ανακοίνωση για το μάθημα “Συγγραφή Μαθηματικων κειμένων με σύστημα στοιχειοθεσίας LaTeX”

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «”Συγγραφή Μαθηματικων κειμένων με σύστημα στοιχειοθεσίας LaTeX”, μπορούν να κάνουν αυτοεγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο elearning (το μάθημα βρίσκεται στα μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών). Στο elearning θα υπάρχει το υλικό και πληροφορίες για το μάθημα, καθώς και ο σύνδεσμος της εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψης. Οι (εξ αποστάσεως) παραδόσεις ξεκινούν την Παρασκευή 26/2.
Ειδικά και μόνο για αυτή την Παρασκευή το μάθημα θα ξεκινήσει στις 9πμ.
Με εκτίμηση
Η διδάσκουσα
Βλάχου Θεοδώρα