Ανακοίνωση για το μάθημα “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”

Το μάθημα “Συμβολικές Γώσσες Προγραμματισμού” του κ. Καραμπετάκη δεν θα γίνει την Τετάρτη 28/2/2018 (5-8μμ). Το μάθημα που θα χαθεί θα αναπληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης