Ανακοίνωση για το μάθημα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, το μάθημα Υπολογιστική Γεωμετρία θα αρχίσει στις 8:30, λόγω κωλύμματος του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Λ. Μωυσής