Ανακοίνωση για το μάθημα “Χρονικές Σειρές”

Το μάθημα “Χρονικές Σειρές” του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιείται Τετάρτη, ώρα 14.00-17.00 στην αίθουσα Μ1 (3ος όροφος ΣΘΕ).

Η διδάσκουσα

Αγγελική Παπάνα