Ανακοίνωση μαθήματος «Στατιστική Συμπερασματολογία»

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Στατιστική Συμπερασματολογία», μπορούν να κάνουν αυτοεγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο elearning. Στο elearning θα υπάρχει το υλικό και πληροφορίες για το μάθημα, καθώς και ο σύνδεσμος κάθε εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψης για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Αναφορικά με το εργαστήριο, επισημαίνεται ότι δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο Στατιστικής (με R ) στο 4ο εξάμηνο σπουδών τους σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει λίγο μετά τη θεωρία, αρχή γενομένης από Τετάρτη, 17/3/2021.

Οι διδάσκοντες
Χατζόπουλος Σταύρος
Βλάχου Θεοδώρα