Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων στα Αγγλικά”

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελεί ΟΛΟ το έντυπο διδακτικό υλικό  που εκπονήθηκε από τη διδάσκουσα Φερενίκη Καπετάνιου και διδάχθηκε στη διάρκεια του εξαμήνου. Συγκεκριμένα:
Module 1Starting from Basics
Module 1a : Calculus
Module 2 : Integration
Module 3 : Series and Sequences
καθώς και κάποια handouts  τα οποία διατίθενται μαζί με τα corpοra των προαναφερθέντων modules.

Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, με διαχωρισμό των φοιτητών ( κατά αλφαβητικό τρόπο) σε 2 groups:

Group a : Από ΑΒΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ μέχρι και ΜΗΤΤΑ ΑΝΝΑ
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 11:30- 12:45

Group B : Από ΜΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ μέχρι και ΨΥΛΛΑ ΙΣΜΗΝΗ
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 13:00- 14:15

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πρέπει να προσέλθουν στην ώρα που έχει οριστεί για το group  στο οποίο ανήκουν!  Ενδεχόμενη προσέλευση φοιτητών σε λάθος group δεν θα καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις , λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων φοιτητών.

Τέλος, οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχουν μαζί τους και να επιδείξουν κατά την εξέταση τη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τους.

Από τη διδ/σα
Φερενίκη Καπετάνιου
e- mailfkapetan@mus.auth.gr