Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις του σεμιναρίου “Εισαγωγή στην Python”

Το σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί αυτό το εξάμηνο. Αν υπάρχουν φοιτητές που το συμπεριέλαβαν αντί μαθήματος στη δήλωση μαθημάτων τους, μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους.