Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Θεωρίας Ασαφών Συνόλων

Η τηλεδιάσκεψη που δεν ολοκληρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος θα συνεχιστεί την Πέμπτη 30/4 4-6. Ο σύνδεσμος υπάρχει στο e-learning του μαθήματος

Η διδάσκουσα,
Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου