Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”

Στις εξετάσεις τού Σεπτεμβρίου 2019 τα θέματα τού μαθήματος “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” (υποχρεωτικό μάθημα Γ εξαμήνου και Επαναληπτικό Δ εξαμήνου) θα είναι κοινά.

Από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης