Ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών θα είναι κλειστή την Παρασκευή 14/12/2018. Την ημέρα εκείνη δεν θα υπολογίζονται τα πρόστιμα.
Από τη Βιβλιοθήκη