Ανακοίνωση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τα γεγονότα της 10ης Μαΐου 2022 στη Σ.Θ.Ε.

Χθες κατά την διάρκεια των επεισοδίων χρησιμοποιήθηκαν χημικά, τα οποία εξαπλώθηκαν σε όλο το εσωτερικό του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε. ενώ διεξάγονταν μαθήματα, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν φοιτητές και καθηγητές, οι οποίοι την ώρα εκείνη ευρίσκοντο στις αίθουσες διδασκαλίας. Ας σημειωθεί, ότι το Τμήμα Μαθηματικών δεν είχε καμία πληροφόρηση, ώστε να προχωρήσει σε διακοπή των μαθημάτων και εκκένωση του κτηρίου από τα μέλη του.

Το Τμήμα Μαθηματικών εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και αποδοκιμάζει κάθε τέτοια ενέργεια, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Καλεί δε, κάθε υπεύθυνο για την ασφάλεια του ΑΠΘ να προστατέψει την λειτουργία  και τα μέλη του από κάθε μορφή βίας.