Ανακοίνωση του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του, θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2020, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -«Academic Writing in the German language» (κωδικός: ΓΕΡΜ-ΑΚΑΔ) (απόφαση ΓΣ αριθμ.17/28-1-2020).