Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις αλλοδαπών φοιτητών, περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Συνημμένα βρείτε την ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.

ANAK ΣΝΕΓ εξετάσεις ελληνικής γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020