Ανακοίνωση του Τμήματος σχετικά με την εξέταση μαθημάτων την 06/09/2019

Λόγω της απόφασης της Πρυτανείας να ανασταλεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου αύριο Παρασκευή, 06/09/2019, μετά τη 16:00 ώρα, οι εξετάσεις των μαθημάτων    «Κώδικες Διορθωτές Λαθών» και «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία» μετατίθενται και θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 23/09/2019 ως εξής:

«Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία», στις 8:15-11:15, στην αίθουσα Δ11

«Κώδικες Διορθωτές Λαθών», στις 14:45-17:45, στην αίθουσα Δ31