ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες,

Μετά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, σας ενημερώνουμε για την ορκωμοσία του Μαρτίου 2020 και τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών ως εξής:

1) Ανακοίνωση – Ορκωμοσίες

Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020, απαγορεύονται τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις συμπεριλαμβανόμενων και των τελετών ορκωμοσίας.

Ορκωμοσία θα πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανάγκης κατά μόνας, ενώπιον της Προέδρου ή/και Κοσμήτορα και εφόσον αποδεικνύεται η αναγκαιότητα της χορήγησης πτυχίου που δεν καλύπτεται από τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Σε όσους υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας, θα αποσταλεί από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση περάτωσης σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα στο πανεπιστημιακό τους e-mail.

2) Ανακοίνωση – Λειτουργία Γραμματείας

Μετά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με τη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Οι αιτήσεις προς τη Γραμματεία θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@math.auth.gr) και τα ΚΕΠ.

Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και δεν θα χορηγούνται σε φυσική μορφή από τη Γραμματεία.

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Από τη Γραμματεία